EXIT ARCHIVES
NYPFF - Submissions
     
Zywiec, Official Sponsor of the NYPFF 2014


All donations help keep the NYPFF project alive!


Submissions

Warunki zgłoszenia filmu do selekcji

The New York Polish Film Festival (NYPFF) 2015 zaprasza filmowców do zgÅ‚aszania filmów fabularnych, dokumentalnych i krótkometrażowych.

Oferujemy szansÄ™ wziÄ™cia udziaÅ‚u w przeglÄ…dzie osiagnięć polskich filmowców w ramach cieszÄ…cego siÄ™ uznaniem nowojorskiej widowni i majÄ…cego 11 letnia tradycjÄ™ festiwalu.

NYPFF odbÄ™dzie siÄ™ od 1-3 maja 2015 w kinie Anthology Film Archives w Nowym Jorku. (anthologyfilmarchives.org)

Termin skÅ‚adania zgloszeÅ„ filmów do selekcji: 15 marca 2015.

Kategorie:

 • filmy fabularne,
 • krótkie,
 • dokumentalne,
 • eksperymentalne,
 • animowane.

Wymagane kwalifikacje:

NYPFF przyjmuje do selekcji filmy zrealizowane przez polskich twórców niezależnie od kraju w jakim film zostaÅ‚ zrobiony. Filmy zrealizowane w innym jÄ™zyku niż angielski muszÄ… mieć napisy w jÄ™zyku angielskim. 

Format prezentacji filmów na festiwalu:

DCP, Blu-ray w systemie NTSC, DVD.

Oplata (application fee):

 • film fabularny : DCP, Blu-ray - $150
 • film krotki/dokumentalny - do 30 min - $50
 • film krotki/ dokumentalny - ponad 30 min - $100

NYPFF nie przyjmuje filmów, które wymagajÄ… opÅ‚at za pokazy festiwalowe. Filmy zgÅ‚oszone na NYPFF nie mogÄ… być rozpowszechniane w USA przed koÅ„cem festiwalu (3 maja 2015) w kinach ani w TV. Pokazy na innych festiwalach, prywatne, prasowe sÄ… akceptowane. Preferowany jest status premiery filmu w Nowym Jorku na naszym festiwalu (ale niekonieczny). 

Filmy zaakceptowane na NYPFF :

Producenci / zgłaszający filmy zaakceptowane na NYPFF zostaną zawiadomieni o wynikach selekcji w ciągu tygodnia. Jeśli film zostanie zaakceptowany na NYPFF, należy dostarczyć w terminie do 5 kwietnia 2015 elektroniczny pakiet zawierajacy:

 1. informacje o filmie w języku polskim i angielskim: press kit, fotosy z filmu (high resolution, digital),
 2. notÄ™ biograficznÄ… / zdjÄ™cie reżysera na nasz serwer z zawiadomieniem, że materiaÅ‚y zostaÅ‚y wysÅ‚ane (dotyczy to filmów fabularnych, dÅ‚ugometrażowych, w przypadku gdy nie dostarczono materiaÅ‚ow wczeÅ›niej),
 3. 4 dodatkowe kopie filmu na DVD,
 4. Plakaty filmu ( 2 - dotyczy filmów fabularnych, peÅ‚nometrażowych).

W terminie do 20 kwietnia 2015 kopia pokazowa filmu musi byc dostarczona do kina festiwalowego.

Koszt przesyłek

:WysyÅ‚ajÄ…cy ponosi koszty wysyÅ‚ki wszystkich materiaÅ‚ów promocyjnych oraz kopii pokazowej do Nowego Jorku. Kopia pokazowa ( DCP, Blue Ray) filmu odesÅ‚ana zostanie na koszt festiwalu do Polski, lub innego miasta w USA. MateriaÅ‚ów promocyjnych ani kopii DVD festiwal nie zwraca.

Pay Submission Fee Now

Submission type

Copyright ©2007 NYPFF. All rights reserved. Created by WIERZBICKI.ORG